Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tlmače

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 209 537 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
1 814 178 €
43 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 413 580 €
78 %
77 %
Dane z majetku
273 024 €
15 %
14 %
Dane za tovary a služby
127 574 €
7 %
9 %
Granty a transfery
1 405 999 €
33 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
1 405 999 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
745 457 €
18 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
259 539 €
35 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
243 488 €
33 %
27 %
Kapitálové príjmy
178 440 €
24 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
63 249 €
8 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
741 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
239 195 €
6 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
239 195 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 708 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
4 708 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby