Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Tlmače

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 209 537 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
3 107 177 €
74 %
67 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
2 432 002 €
78 %
91 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
204 714 €
7 %
7 %
Zdroje z predaja majetku
178 440 €
6 %
2 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
160 000 €
5 %
0 %
Zdroje zo zisku
132 022 €
4 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
940 881 €
22 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
731 925 €
78 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
208 956 €
22 %
8 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
156 771 €
4 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
111 174 €
71 %
69 %
Iné zdroje
45 597 €
29 %
31 %
Bankové úvery
4 708 €
0 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
4 708 €
100 %
97 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby