Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Finančné zdravie
4,6
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,0
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Rozpočtové a príspevkové organizácie
Zobrazuje sa prvých 10 organizácií podľa výnosov z celkového počtu 18.
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy28,1 mil. €
Daňové príjmy
43,1 %
Granty a transfery
32,1 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
11,7 %
Nedaňové príjmy
11,0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2,1 %
Čadca
priemer miest
Výdavky27,0 mil. €
Vzdelávanie
37,3 %
Bývanie a občianska vybavenosť
16,4 %
Všeobecné verejné služby
13,5 %
Ekonomická oblasť
11,4 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
9,8 %
Ochrana životného prostredia
5,3 %
Sociálne zabezpečenie
3,8 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,5 %
Obrana
0,0 %
Čadca
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
3,6
Celkové hodnotenie
3,4
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
3,6
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
3,8
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
6 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Milan Gura

nezávislý kandidát

primátor od 27.11.2010
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Čadca
Kraj:Žilinský kraj
E-mail:mestskyuradcadca@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby