Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Aktuálny stav
4,6
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,0
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
3,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Čadca
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Čadca
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 39,6 %
4,0
22,2 %
Dlhová služba 10,4 %
4,8
4,8 %
Bilancia bežného účtu 9,0 %
3,8
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -60 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 293 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 961 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 9 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -7,0 %
1,6
1,9 %
Intenzita investovania 16,2 %
6,0
6,9 %
Čistý majetok 129,7 %
1,3
356,5 %
Okamžitá likvidita 82,6 %
2,5
228,4 %
Pohotová likvidita 106,2 %
2,1
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 26,1 %
4,7
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 19 953 257 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 745 941 €
Výdavky bežného rozpočtu 18 163 224 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 3 974 867 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 376 363 €
Dlhodobé záväzky 4 795 853 €
Krátkodobé záväzky 1 594 248 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 7 076 550 €
Bankové úvery a výpomoci 7 208 590 €
Úvery od ŠFRB 4 655 025 €
Výdavky na splácanie istiny 1 258 560 €
Úrokové splátky 128 637 €
Finančné účty 1 316 281 €
Neobežný majetok 29 066 334 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 24 114
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 214 521 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby