Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
27 022 151 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
10 068 298 €
37 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 710 219 €
37 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
2 664 671 €
26 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 210 574 €
22 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
1 434 570 €
14 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
48 264 €
0 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
4 426 181 €
16 %
8 %
Rozvoj obcí
3 511 480 €
79 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
483 318 €
11 %
16 %
Verejné osvetlenie
412 071 €
9 %
16 %
Rozvoj bývania
19 313 €
0 %
11 %
Všeobecné verejné služby
3 658 661 €
14 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
2 117 261 €
58 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
1 424 988 €
39 %
17 %
Všeobecné služby
77 073 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
39 339 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
3 068 941 €
11 %
14 %
Doprava
3 030 751 €
99 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
38 190 €
1 %
8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 658 077 €
10 %
9 %
Kultúrne služby
1 494 661 €
56 %
45 %
Rekreačné a športové služby
1 040 633 €
39 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
109 606 €
4 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
13 176 €
0 %
2 %
Ochrana životného prostredia
1 433 512 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 273 877 €
89 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
159 636 €
11 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
1 034 428 €
4 %
6 %
Staroba
963 414 €
93 %
76 %
Bývanie
34 705 €
3 %
0 %
Rodina a deti
33 566 €
3 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
2 743 €
0 %
12 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
673 370 €
2 %
3 %
Policajné služby
669 559 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
2 171 €
0 %
5 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
1 640 €
0 %
0 %
Obrana
681 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
681 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby