Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Čadca

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
27 022 151 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
16 334 834 €
60 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
14 946 491 €
92 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
956 970 €
6 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
387 331 €
2 %
1 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
44 042 €
0 %
0 %
Zdroje zo zisku
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
6 369 377 €
24 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
6 184 568 €
97 %
92 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
108 057 €
2 %
0 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
63 407 €
1 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
13 345 €
0 %
0 %
Bankové úvery
2 868 848 €
11 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
2 868 848 €
100 %
96 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 449 092 €
5 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
1 088 835 €
75 %
74 %
Iné zdroje
360 257 €
25 %
26 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby