Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Kysucké Nové Mesto

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 911 475 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
7 338 709 €
43 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 257 957 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 700 043 €
23 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 416 905 €
19 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
937 257 €
13 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
26 549 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
2 843 712 €
17 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
2 836 285 €
100 %
85 %
Ochrana prírody a krajiny
6 260 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
838 €
0 %
9 %
Znižovanie znečisťovania
329 €
0 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 803 355 €
11 %
9 %
Kultúrne služby
1 286 563 €
71 %
45 %
Rekreačné a športové služby
416 109 €
23 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
88 708 €
5 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
11 964 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
11 €
0 %
3 %
Ekonomická oblasť
1 698 682 €
10 %
14 %
Doprava
1 589 741 €
94 %
84 %
Palivá a energia
96 535 €
6 %
0 %
Komunikácia
9 392 €
1 %
1 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
2 243 €
0 %
3 %
Ťažba, výroba a výstavba
771 €
0 %
8 %
Všeobecné verejné služby
1 599 882 €
9 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 500 343 €
94 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
49 759 €
3 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
31 635 €
2 %
1 %
Všeobecné služby
18 144 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
674 404 €
4 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
423 683 €
63 %
16 %
Verejné osvetlenie
183 434 €
27 %
16 %
Rozvoj obcí
44 419 €
7 %
56 %
Rozvoj bývania
22 867 €
3 %
11 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
476 497 €
3 %
3 %
Policajné služby
461 575 €
97 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
14 922 €
3 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
476 234 €
3 %
6 %
Staroba
455 825 €
96 %
76 %
Rodina a deti
13 010 €
3 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
7 091 €
1 %
1 %
Pozostalí
309 €
0 %
0 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
0 €
0 %
12 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby