Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 729 994 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
4 102 931 €
38 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 102 931 €
100 %
98 %
Daňové príjmy
3 165 095 €
29 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 769 907 €
88 %
75 %
Dane za tovary a služby
201 093 €
6 %
9 %
Dane z majetku
194 096 €
6 %
16 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2 603 434 €
24 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
2 603 434 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
706 535 €
7 %
9 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
542 018 €
77 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
111 605 €
16 %
29 %
Kapitálové príjmy
36 925 €
5 %
8 %
Iné nedaňové príjmy
15 906 €
2 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
80 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
152 000 €
1 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
152 000 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby