Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hnúšťa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 729 994 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Zo štátneho rozpočtu
5 680 359 €
53 %
31 %
Zo štátneho rozpočtu
3 278 709 €
58 %
91 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
2 401 637 €
42 %
9 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
13 €
0 %
0 %
Vlastné zdroje
4 954 887 €
46 %
62 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
4 630 003 €
93 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
282 611 €
6 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
36 565 €
1 %
1 %
Zdroje zo zisku
5 708 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
94 748 €
1 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
93 747 €
99 %
60 %
Iné zdroje
1 001 €
1 %
40 %
Bankové úvery
0 €
0 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
0 €
0 %
94 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby