Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zvolen

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
38 114 611 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Daňové príjmy
21 689 037 €
57 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
17 359 712 €
80 %
77 %
Dane z majetku
2 741 328 €
13 %
14 %
Dane za tovary a služby
1 585 310 €
7 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
2 687 €
0 %
0 %
Granty a transfery
9 178 655 €
24 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
9 178 655 €
100 %
99 %
Nedaňové príjmy
5 458 596 €
14 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
3 031 753 €
56 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
2 069 686 €
38 %
27 %
Kapitálové príjmy
233 648 €
4 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
107 502 €
2 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
16 007 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 788 324 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 788 324 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby