Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zvolen

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
36 110 713 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
17 568 638 €
49 %
37 %
Sekundárne vzdelávanie
7 790 362 €
44 %
26 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
4 552 939 €
26 %
42 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
2 643 738 €
15 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
2 530 292 €
14 %
14 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
51 307 €
0 %
1 %
Všeobecné verejné služby
4 782 760 €
13 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
3 573 421 €
75 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
1 062 462 €
22 %
17 %
Všeobecné služby
74 134 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
72 743 €
2 %
1 %
Ekonomická oblasť
3 845 916 €
11 %
14 %
Doprava
3 308 641 €
86 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
380 991 €
10 %
8 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
120 338 €
3 %
3 %
Iné odvetvia
35 946 €
1 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
3 561 005 €
10 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
2 280 837 €
64 %
16 %
Rozvoj obcí
804 778 €
23 %
56 %
Verejné osvetlenie
451 250 €
13 %
16 %
Rozvoj bývania
24 139 €
1 %
11 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
2 438 801 €
7 %
9 %
Rekreačné a športové služby
1 523 281 €
62 %
47 %
Kultúrne služby
591 354 €
24 %
45 %
Náboženské a iné spoločenské služby
292 581 €
12 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
20 508 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
11 078 €
0 %
3 %
Ochrana životného prostredia
1 677 994 €
5 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
1 660 699 €
99 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
16 945 €
1 %
9 %
Znižovanie znečisťovania
350 €
0 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 184 041 €
3 %
3 %
Policajné služby
1 119 960 €
95 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
64 081 €
5 %
5 %
Sociálne zabezpečenie
1 048 850 €
3 %
6 %
Staroba
721 008 €
69 %
76 %
Rodina a deti
173 840 €
17 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
146 099 €
14 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
7 903 €
1 %
6 %
Obrana
2 036 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
2 036 €
100 %
99 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
672 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
672 €
100 %
7 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby