Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Medzilaborce

Aktuálny stav
4,8
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,9
Dlhová služba
5,3
Bilancia bežného účtu
3,1
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,8
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
4,5
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Medzilaborce
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 2,5 %
5,9
22,3 %
Dlhová služba 4,5 %
5,5
4,8 %
Bilancia bežného účtu 5,7 %
3,1
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 0 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 21 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 729 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa -7 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 0,0 %
3,0
1,9 %
Intenzita investovania 5,7 %
2,3
6,9 %
Čistý majetok 323,4 %
3,2
356,5 %
Okamžitá likvidita 101,6 %
3,0
228,4 %
Pohotová likvidita 118,0 %
2,4
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 21,4 %
4,9
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 6 094 606 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 830 691 €
Výdavky bežného rozpočtu 5 744 239 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 178 721 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 775 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 161 138 €
Dlhodobé záväzky 1 181 059 €
Krátkodobé záväzky 981 011 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 138 419 €
Bankové úvery a výpomoci 138 419 €
Úvery od ŠFRB 1 201 746 €
Výdavky na splácanie istiny 134 881 €
Úrokové splátky 18 442 €
Finančné účty 996 717 €
Neobežný majetok 17 277 227 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 6 654
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie -46 088 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby