Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Medzilaborce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 176 431 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
3 359 836 €
47 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 469 510 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 030 612 €
31 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
510 061 €
15 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
349 652 €
10 %
14 %
Všeobecné verejné služby
1 423 495 €
20 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 193 621 €
84 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
193 395 €
14 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
19 685 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
16 793 €
1 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
509 577 €
7 %
6 %
Staroba
243 880 €
48 %
76 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
202 252 €
40 %
1 %
Rodina a deti
43 106 €
8 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
19 795 €
4 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
545 €
0 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
499 243 €
7 %
9 %
Kultúrne služby
307 406 €
62 %
45 %
Rekreačné a športové služby
191 837 €
38 %
47 %
Bývanie a občianska vybavenosť
411 077 €
6 %
8 %
Rozvoj obcí
205 580 €
50 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
127 703 €
31 %
16 %
Verejné osvetlenie
77 794 €
19 %
16 %
Ochrana životného prostredia
406 315 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
406 315 €
100 %
85 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
331 560 €
5 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
331 560 €
100 %
72 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
205 073 €
3 %
3 %
Policajné služby
205 073 €
100 %
95 %
Ekonomická oblasť
30 256 €
0 %
14 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
30 256 €
100 %
0 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby