Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Medzilaborce

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
7 501 518 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
3 414 025 €
46 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 408 982 €
100 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
5 043 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
2 990 365 €
40 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
2 783 508 €
93 %
77 %
Dane z majetku
127 101 €
4 %
14 %
Dane za tovary a služby
79 756 €
3 %
9 %
Nedaňové príjmy
600 001 €
8 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
346 075 €
58 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
240 488 €
40 %
27 %
Iné nedaňové príjmy
10 704 €
2 %
11 %
Kapitálové príjmy
2 710 €
0 %
9 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
23 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
497 126 €
7 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
497 126 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
0 €
0 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby