Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Aktuálny stav
4,8
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
4,9
Dlhová služba
4,7
Bilancia bežného účtu
3,4
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Lipany
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Lipany
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 21,4 %
4,9
21,9 %
Dlhová služba 9,3 %
4,9
3,6 %
Bilancia bežného účtu 5,6 %
3,1
8,0 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,1 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -119 € 19 €
Celkový dlh na obyvateľa 277 € 200 €
Čistý majetok na obyvateľa 4 221 € 2 855 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 12 € 24 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -7,6 %
1,5
1,9 %
Intenzita investovania 14,4 %
5,8
6,0 %
Čistý majetok 326,6 %
3,3
329,9 %
Okamžitá likvidita 137,2 %
4,1
278,8 %
Pohotová likvidita 155,4 %
3,1
318,4 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 25,3 %
4,7
11,6 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 8 829 076 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 401 057 €
Výdavky bežného rozpočtu 8 333 803 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 2 675 328 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 7 291 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 154 379 €
Dlhodobé záväzky 2 239 053 €
Krátkodobé záväzky 843 717 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 1 813 436 €
Bankové úvery a výpomoci 1 813 446 €
Úvery od ŠFRB 2 143 145 €
Výdavky na splácanie istiny 441 441 €
Úrokové splátky 39 678 €
Finančné účty 1 157 160 €
Neobežný majetok 28 363 649 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 6 542
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 75 580 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby