Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 963 060 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
4 732 756 €
40 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
4 732 756 €
100 %
98 %
Daňové príjmy
4 187 108 €
35 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 891 526 €
93 %
75 %
Dane z majetku
159 548 €
4 %
16 %
Dane za tovary a služby
135 590 €
3 %
9 %
Sankcie uložené v daňovom konaní a sankcie súvisiace s úhradami za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
445 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 310 269 €
11 %
9 %
Kapitálové príjmy
462 962 €
35 %
8 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
426 193 €
33 %
29 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
353 236 €
27 %
50 %
Iné nedaňové príjmy
67 836 €
5 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
42 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1 110 941 €
9 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
1 110 941 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
621 985 €
5 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
621 985 €
100 %
93 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby