Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 963 060 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Zo štátneho rozpočtu
5 731 480 €
48 %
31 %
Zo štátneho rozpočtu
4 393 874 €
77 %
91 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
1 337 606 €
23 %
9 %
Vlastné zdroje
5 566 515 €
47 %
62 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
4 899 134 €
88 %
92 %
Zdroje z predaja majetku
462 962 €
8 %
1 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
204 418 €
4 %
6 %
Bankové úvery
407 262 €
3 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
407 262 €
100 %
94 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
257 803 €
2 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
137 876 €
53 %
60 %
Iné zdroje
119 927 €
47 %
40 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby