Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Lipany

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
11 553 433 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 768 403 €
50 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 902 678 €
33 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
1 881 710 €
33 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 260 260 €
22 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
723 755 €
13 %
12 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2 223 412 €
19 %
8 %
Rozvoj obcí
1 259 742 €
57 %
55 %
Rozvoj bývania
917 320 €
41 %
12 %
Verejné osvetlenie
46 350 €
2 %
17 %
Všeobecné verejné služby
1 417 204 €
12 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 219 521 €
86 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
168 958 €
12 %
17 %
Všeobecné služby
20 618 €
1 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
8 108 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
631 316 €
5 %
6 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
272 657 €
43 %
12 %
Staroba
173 411 €
27 %
73 %
Rodina a deti
159 959 €
25 %
5 %
Nezamestnanosť
25 289 €
4 %
0 %
Ekonomická oblasť
581 997 €
5 %
14 %
Doprava
479 585 €
82 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
94 213 €
16 %
9 %
Iné odvetvia
6 728 €
1 %
2 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
1 472 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
322 873 €
3 %
8 %
Kultúrne služby
102 580 €
32 %
43 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
95 441 €
30 %
3 %
Rekreačné a športové služby
79 072 €
24 %
49 %
Náboženské a iné spoločenské služby
31 800 €
10 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
13 980 €
4 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
275 271 €
2 %
3 %
Policajné služby
263 375 €
96 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
11 896 €
4 %
5 %
Ochrana životného prostredia
252 237 €
2 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
178 009 €
71 %
84 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
71 671 €
28 %
10 %
Nakladanie s odpadovými vodami
1 547 €
1 %
2 %
Ochrana prírody a krajiny
1 010 €
0 %
3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
60 503 €
1 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
60 503 €
100 %
60 %
Obrana
20 217 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
20 217 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby