Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sabinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
16 169 375 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
6 317 570 €
39 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
6 317 570 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
6 229 528 €
39 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
5 556 990 €
89 %
77 %
Dane z majetku
419 281 €
7 %
14 %
Dane za tovary a služby
253 256 €
4 %
9 %
Nedaňové príjmy
1 497 947 €
9 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
898 626 €
60 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
525 783 €
35 %
27 %
Kapitálové príjmy
47 945 €
3 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
25 589 €
2 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
3 €
0 %
0 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 366 334 €
8 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 366 334 €
100 %
100 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
757 997 €
5 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
757 997 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby