Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sabinov

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
nezisková organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
2,7 mil. €
15,8 tis. €
0 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
2,0 mil. €
1,4 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Dodávka energií
2,0 mil. €
133,6 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,9 mil. €
268 
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
917,0 tis. €
31,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
763,8 tis. €
1,1 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
406,6 tis. €
16,8 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Administratívne a podporné služby
378,2 tis. €
5,0 tis. €
100 %
nezisková organizácia
Zdravotníctvo a sociálna pomoc
1,0 tis. €
-273 
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby