Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sabinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 592 575 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
6 399 529 €
41 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
3 483 659 €
54 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 751 483 €
27 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
829 648 €
13 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
299 192 €
5 %
18 %
Vzdelávanie inde neklasifikované
35 547 €
1 %
1 %
Bývanie a občianska vybavenosť
1 984 951 €
13 %
8 %
Rozvoj bývania
1 199 282 €
60 %
11 %
Verejné osvetlenie
591 429 €
30 %
16 %
Rozvoj obcí
179 924 €
9 %
56 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
14 316 €
1 %
16 %
Všeobecné verejné služby
1 943 685 €
12 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 540 122 €
79 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
341 685 €
18 %
17 %
Všeobecné služby
35 076 €
2 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
26 802 €
1 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 782 877 €
11 %
9 %
Kultúrne služby
1 608 371 €
90 %
45 %
Rekreačné a športové služby
105 119 €
6 %
47 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
56 810 €
3 %
3 %
Náboženské a iné spoločenské služby
12 514 €
1 %
3 %
Vysielacie a vydavateľské služby
64 €
0 %
2 %
Sociálne zabezpečenie
1 125 978 €
7 %
6 %
Staroba
775 034 €
69 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
301 659 €
27 %
12 %
Rodina a deti
43 681 €
4 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
5 604 €
0 %
6 %
Ekonomická oblasť
1 071 075 €
7 %
14 %
Doprava
1 035 771 €
97 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
35 305 €
3 %
8 %
Ochrana životného prostredia
866 045 €
6 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
688 162 €
79 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
94 437 €
11 %
9 %
Ochrana prírody a krajiny
83 447 €
10 %
3 %
Znižovanie znečisťovania
0 €
0 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
417 434 €
3 %
3 %
Policajné služby
413 945 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
3 488 €
1 %
5 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
1 000 €
0 %
0 %
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia
1 000 €
100 %
7 %
Obrana
0 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
0 €
0 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby