Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Sabinov

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
15 592 575 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
8 538 791 €
55 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
7 769 148 €
91 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
731 831 €
9 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
37 813 €
0 %
1 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
0 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
5 542 344 €
36 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
5 055 791 €
91 %
92 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
462 914 €
8 %
7 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
15 787 €
0 %
0 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
7 853 €
0 %
0 %
Bankové úvery
1 010 236 €
6 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
1 010 236 €
100 %
96 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
501 203 €
3 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
410 160 €
82 %
74 %
Iné zdroje
91 043 €
18 %
26 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby