Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svidník

Aktuálny stav
4,3
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,5
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,3
Záväzky po splatnosti k príjmom
5,6
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
1,6
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Svidník
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 10,5 %
5,5
22,3 %
Dlhová služba 4,5 %
5,5
4,8 %
Bilancia bežného účtu 6,7 %
3,3
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,1 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,1 %
2,9
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 72 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 83 € 175 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 589 € 2 803 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 0 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 6,9 %
4,4
1,9 %
Intenzita investovania -1,7 %
0,0
6,9 %
Čistý majetok 325,6 %
3,3
356,5 %
Okamžitá likvidita 155,1 %
4,7
228,4 %
Pohotová likvidita 201,9 %
4,0
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 30,1 %
4,5
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 9 588 405 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 2 092 408 €
Výdavky bežného rozpočtu 8 948 275 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 1 926 715 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 10 439 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 6 421 €
Krátkodobé pohľadávky 610 024 €
Dlhodobé záväzky 2 666 030 €
Krátkodobé záväzky 1 302 377 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 931 510 €
Bankové úvery a výpomoci 931 510 €
Úvery od ŠFRB 2 679 027 €
Výdavky na splácanie istiny 243 409 €
Úrokové splátky 33 056 €
Finančné účty 2 019 817 €
Neobežný majetok 27 913 324 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 11 206
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 5 155 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby