Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svidník

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
13 492 305 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
5 846 970 €
43 %
29 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 443 674 €
93 %
99 %
Zahraničné granty
403 297 €
7 %
0 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
0 €
0 %
1 %
Daňové príjmy
5 446 999 €
40 %
50 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 836 030 €
89 %
77 %
Dane z majetku
343 217 €
6 %
14 %
Dane za tovary a služby
267 752 €
5 %
9 %
Nedaňové príjmy
1 505 371 €
11 %
12 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
747 796 €
50 %
53 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
394 663 €
26 %
27 %
Kapitálové príjmy
265 377 €
18 %
9 %
Iné nedaňové príjmy
96 790 €
6 %
11 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
745 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
383 883 €
3 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
383 883 €
100 %
99 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
309 082 €
2 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
309 082 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby