Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Svidník

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
12 291 327 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
5 771 317 €
47 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 538 628 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
1 523 311 €
26 %
26 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
1 046 305 €
18 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
663 074 €
11 %
14 %
Všeobecné verejné služby
3 163 074 €
26 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 651 465 €
52 %
78 %
Všeobecné služby
1 207 996 €
38 %
2 %
Transakcie verejného dlhu
276 465 €
9 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
27 148 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
1 300 511 €
11 %
14 %
Doprava
888 448 €
68 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
305 011 €
23 %
8 %
Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná
55 503 €
4 %
0 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
51 549 €
4 %
3 %
Ochrana životného prostredia
949 084 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
949 084 €
100 %
85 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
442 966 €
4 %
9 %
Kultúrne služby
248 932 €
56 %
45 %
Rekreačné a športové služby
137 801 €
31 %
47 %
Náboženské a iné spoločenské služby
56 233 €
13 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
437 127 €
4 %
6 %
Staroba
231 667 €
53 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
125 242 €
29 %
12 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
41 845 €
10 %
1 %
Rodina a deti
36 593 €
8 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
1 780 €
0 %
6 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
133 121 €
1 %
3 %
Policajné služby
123 332 €
93 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
9 790 €
7 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
94 127 €
1 %
8 %
Rozvoj obcí
53 762 €
57 %
56 %
Verejné osvetlenie
40 365 €
43 %
16 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby