Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 714 143 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Daňové príjmy
4 802 334 €
45 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 681 946 €
77 %
67 %
Dane z majetku
563 751 €
12 %
25 %
Dane za tovary a služby
556 637 €
12 %
8 %
Granty a transfery
4 208 992 €
39 %
30 %
Tuzemské bežné granty a transfery
3 939 736 €
94 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
258 400 €
6 %
1 %
Zahraničné granty
10 856 €
0 %
0 %
Nedaňové príjmy
1 288 221 €
12 %
15 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
714 293 €
55 %
52 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
385 074 €
30 %
33 %
Kapitálové príjmy
170 746 €
13 %
3 %
Iné nedaňové príjmy
18 108 €
1 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
0 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
209 605 €
2 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
209 605 €
100 %
100 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
204 990 €
2 %
1 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
204 990 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby