Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 714 143 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vlastné zdroje
5 472 226 €
51 %
69 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
5 265 033 €
96 %
93 %
Zdroje z predaja majetku
197 353 €
4 %
1 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
9 840 €
0 %
6 %
Zo štátneho rozpočtu
3 997 494 €
37 %
25 %
Zo štátneho rozpočtu
3 838 837 €
96 %
98 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
147 801 €
4 %
2 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
10 856 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 039 433 €
10 %
6 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
949 355 €
91 %
66 %
Iné zdroje
90 078 €
9 %
34 %
Bankové úvery
204 990 €
2 %
0 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
204 990 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby