Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 425 304 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vzdelávanie
5 890 056 €
56 %
46 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
2 870 058 €
49 %
53 %
Sekundárne vzdelávanie
1 708 739 €
29 %
23 %
Vedľajšie služby v školstve
866 885 €
15 %
17 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
444 374 €
8 %
8 %
Všeobecné verejné služby
1 668 208 €
16 %
22 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
1 577 242 €
95 %
92 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
51 858 €
3 %
2 %
Všeobecné služby
39 108 €
2 %
5 %
Bývanie a občianska vybavenosť
950 555 €
9 %
5 %
Rozvoj obcí
783 372 €
82 %
57 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
136 672 €
14 %
37 %
Výskum a vývoj v oblasti bývania a občianskej vybavenosti
30 511 €
3 %
0 %
Ochrana životného prostredia
758 955 €
7 %
5 %
Nakladanie s odpadmi
748 566 €
99 %
78 %
Ochrana prírody a krajiny
7 431 €
1 %
9 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
2 957 €
0 %
8 %
Ekonomická oblasť
468 424 €
4 %
5 %
Doprava
468 264 €
100 %
81 %
Iné odvetvia
159 €
0 %
1 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
289 425 €
3 %
8 %
Kultúrne služby
144 799 €
50 %
50 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
126 515 €
44 %
2 %
Vysielacie a vydavateľské služby
14 503 €
5 %
4 %
Náboženské a iné spoločenské služby
3 608 €
1 %
1 %
Sociálne zabezpečenie
259 059 €
2 %
8 %
Rodina a deti
111 586 €
43 %
4 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
99 569 €
38 %
4 %
Staroba
47 904 €
18 %
88 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0 €
0 %
3 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
139 106 €
1 %
0 %
Ambulantná zdravotná starostlivosť
139 106 €
100 %
27 %
Obrana
1 516 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
1 516 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby