Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
10 425 304 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Vlastné zdroje
5 319 237 €
51 %
68 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
5 220 237 €
98 %
93 %
Zdroje z predaja majetku
99 000 €
2 %
2 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
0 €
0 %
5 %
Zo štátneho rozpočtu
3 884 602 €
37 %
26 %
Zo štátneho rozpočtu
3 725 779 €
96 %
97 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
147 967 €
4 %
3 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
10 856 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
1 016 476 €
10 %
6 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
926 397 €
91 %
66 %
Iné zdroje
90 078 €
9 %
34 %
Bankové úvery
204 990 €
2 %
1 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
204 990 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby