Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Aktuálny stav
4,7
z max. 6
Dobré
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,3
Dlhová služba
4,9
Bilancia bežného účtu
2,9
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Spišské Vlachy
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Spišské Vlachy
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 13,6 %
5,3
21,9 %
Dlhová služba 12,0 %
4,6
3,6 %
Bilancia bežného účtu -1,9 %
1,6
8,0 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,0 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa -38 € 19 €
Celkový dlh na obyvateľa 152 € 200 €
Čistý majetok na obyvateľa 1 662 € 2 855 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 41 € 24 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia -3,1 %
2,4
1,9 %
Intenzita investovania 1,4 %
0,6
6,0 %
Čistý majetok 148,8 %
1,5
329,9 %
Okamžitá likvidita 137,2 %
4,1
278,8 %
Pohotová likvidita 147,5 %
3,0
318,4 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 4,7 %
5,8
11,6 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 3 974 631 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 313 176 €
Výdavky bežného rozpočtu 4 051 318 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 369 199 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 39 273 €
Dlhodobé záväzky 190 723 €
Krátkodobé záväzky 380 961 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 526 108 €
Bankové úvery a výpomoci 526 108 €
Úvery od ŠFRB 182 596 €
Výdavky na splácanie istiny 239 908 €
Úrokové splátky 10 688 €
Finančné účty 522 676 €
Neobežný majetok 5 759 360 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 3 459
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 141 601 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby