Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 661 150 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
2 572 194 €
55 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
1 384 210 €
54 %
43 %
Sekundárne vzdelávanie
562 691 €
22 %
27 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
415 711 €
16 %
18 %
Vedľajšie služby v školstve
209 582 €
8 %
12 %
Všeobecné verejné služby
701 196 €
15 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
393 749 €
56 %
77 %
Transakcie verejného dlhu
258 314 €
37 %
17 %
Všeobecné služby
41 666 €
6 %
2 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
7 468 €
1 %
1 %
Ekonomická oblasť
326 947 €
7 %
14 %
Ťažba, výroba a výstavba
273 434 €
84 %
9 %
Doprava
52 997 €
16 %
84 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
276 €
0 %
3 %
Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo
240 €
0 %
1 %
Iné odvetvia
0 €
0 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
312 103 €
7 %
8 %
Rozvoj obcí
275 972 €
88 %
55 %
Verejné osvetlenie
29 565 €
9 %
17 %
Rozvoj bývania
6 567 €
2 %
12 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
289 802 €
6 %
8 %
Kultúrne služby
146 127 €
50 %
43 %
Rekreačné a športové služby
143 675 €
50 %
49 %
Sociálne zabezpečenie
159 976 €
3 %
6 %
Staroba
78 714 €
49 %
73 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
63 253 €
40 %
12 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
17 040 €
11 %
6 %
Rodina a deti
969 €
1 %
5 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
0 €
0 %
1 %
Ochrana životného prostredia
147 185 €
3 %
7 %
Nakladanie s odpadmi
139 882 €
95 %
84 %
Nakladanie s odpadovými vodami
7 303 €
5 %
2 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
99 957 €
2 %
3 %
Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované
57 788 €
58 %
1 %
Ochrana pred požiarmi
42 170 €
42 %
5 %
Obrana
51 789 €
1 %
0 %
Civilná ochrana
51 789 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby