Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spišské Vlachy

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
4 909 938 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
2 031 496 €
41 %
32 %
Tuzemské bežné granty a transfery
2 009 358 €
99 %
98 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
22 138 €
1 %
1 %
Daňové príjmy
1 862 327 €
38 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
1 670 559 €
90 %
75 %
Dane z majetku
101 232 €
5 %
16 %
Dane za tovary a služby
90 535 €
5 %
9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
423 880 €
9 %
5 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
423 880 €
100 %
93 %
Nedaňové príjmy
393 985 €
8 %
9 %
Kapitálové príjmy
232 954 €
59 %
8 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
95 150 €
24 %
50 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
46 908 €
12 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
18 732 €
5 %
12 %
Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio
241 €
0 %
0 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
198 251 €
4 %
6 %
Z ostatných finančných operácií
198 251 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby