Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Veľké Kapušany

Finančné zdravie
4,9
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
5,2
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
3,2
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Dcérske organizácie
Za samosprávu neevidujeme žiadne dcérske organizácie
Príjmy7,7 mil. €
Daňové príjmy
52,0 %
Granty a transfery
36,6 %
Nedaňové príjmy
9,8 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
1,6 %
Veľké Kapušany
priemer miest
Výdavky7,5 mil. €
Vzdelávanie
47,6 %
Všeobecné verejné služby
27,2 %
Sociálne zabezpečenie
8,9 %
Ekonomická oblasť
7,7 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
2,4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
2,3 %
Ochrana životného prostredia
2,0 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1,9 %
Veľké Kapušany
priemer miest
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tomto meste?
Hodnotiť    Komentovať
4,6
Celkové hodnotenie
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
4,4
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
5,0
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
1 hodnotenie
Predstavitelia samosprávy
Peter Petrikán

nezávislý kandidát

primátor od 2.12.2006
História >
Základné informácie
Štatút:mesto
Okres:Michalovce
Kraj:Košický kraj
E-mail:msu.kapusany@stonline.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby