Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 684 686 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 673 657 €
99 %
99 %
Osobné náklady
1 325 296 €
79 %
80 %
Mzdové náklady
935 939 €
56 %
58 %
Sociálne poistenie
338 306 €
20 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
321 364 €
19 %
20 %
Ostatné sociálne poistenie
16 943 €
1 %
0 %
Sociálne náklady
51 051 €
3 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
49 216 €
3 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
1 835 €
0 %
0 %
Služby
160 453 €
10 %
6 %
Opravy a udržiavanie
138 984 €
8 %
2 %
Ostatné služby
20 978 €
1 %
4 %
Cestovné
491 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
125 285 €
7 %
10 %
Spotreba materiálu
99 788 €
6 %
6 %
Spotreba energie
25 497 €
2 %
3 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
42 488 €
3 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
40 918 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
40 918 €
2 %
4 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
1 570 €
0 %
0 %
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 570 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 159 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
18 159 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
1 977 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 960 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
17 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 029 €
1 %
1 %
Finančné náklady
5 774 €
52 %
7 %
Ostatné finančné náklady
5 774 €
52 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
5 254 €
48 %
93 %
Náklady z odvodu príjmov
4 258 €
39 %
88 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
996 €
9 %
6 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby