Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata

Náklady spolu
2 319 368 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 809 424 €
78 %
87 %
Osobné náklady
1 268 364 €
70 %
71 %
Mzdové náklady
924 512 €
51 %
51 %
Sociálne poistenie
324 935 €
18 %
18 %
Zákonné sociálne poistenie
317 552 €
18 %
17 %
Ostatné sociálne poistenie
7 383 €
0 %
0 %
Sociálne náklady
18 917 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
16 623 €
1 %
2 %
Ostatné sociálne náklady
2 294 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
407 135 €
23 %
19 %
Spotreba materiálu
260 824 €
14 %
13 %
Spotreba energie
146 311 €
8 %
4 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
53 148 €
3 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
42 596 €
2 %
3 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
42 596 €
2 %
3 %
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti
10 552 €
1 %
0 %
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 552 €
1 %
0 %
Služby
45 014 €
2 %
5 %
Ostatné služby
34 733 €
2 %
3 %
Opravy a udržiavanie
9 229 €
1 %
2 %
Náklady na reprezentáciu
1 050 €
0 %
0 %
Cestovné
2 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
25 260 €
1 %
0 %
Odpis pohľadávky
24 582 €
1 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
678 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
10 503 €
1 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
10 503 €
1 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
509 944 €
22 %
13 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
506 756 €
99 %
98 %
Náklady z odvodu príjmov
492 465 €
97 %
95 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
14 292 €
3 %
3 %
Finančné náklady
3 187 €
1 %
1 %
Ostatné finančné náklady
3 187 €
1 %
1 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby