Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Bratislavská cesta 10, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 535 287 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 530 141 €
100 %
99 %
Osobné náklady
1 183 962 €
77 %
79 %
Mzdové náklady
869 932 €
57 %
57 %
Sociálne poistenie
282 926 €
18 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
282 926 €
18 %
19 %
Sociálne náklady
31 104 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
31 104 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
147 472 €
10 %
10 %
Spotreba materiálu
107 421 €
7 %
6 %
Spotreba energie
40 051 €
3 %
4 %
Služby
137 188 €
9 %
7 %
Opravy a udržiavanie
116 372 €
8 %
3 %
Ostatné služby
20 065 €
1 %
4 %
Cestovné
507 €
0 %
0 %
Náklady na reprezentáciu
244 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
57 744 €
4 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 744 €
4 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 744 €
4 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 551 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 551 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
1 225 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 144 €
0 %
0 %
Daň z nehnuteľnosti
81 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 146 €
0 %
1 %
Finančné náklady
5 146 €
100 %
16 %
Ostatné finančné náklady
5 146 €
100 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby