Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Prešov a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Vlastné imanie a záväzky
5 757 976 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Záväzky celkom
3 309 121 €
57 %
37 %
Bankové úvery a výpomoci súčet
1 941 080 €
59 %
27 %
Bankové úvery dlhodobé
1 733 120 €
52 %
26 %
Bežné bankové úvery
207 960 €
6 %
1 %
Krátkodobé záväzky súčet
690 349 €
21 %
12 %
Iné záväzky
317 027 €
10 %
1 %
Záväzky z obchodného styku
138 532 €
4 %
8 %
Ostatné záväzky z obchodného styku
137 908 €
4 %
5 %
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
624 €
0 %
3 %
Záväzky voči zamestnancom
96 854 €
3 %
1 %
Daňové záväzky a dotácie
74 387 €
2 %
1 %
Ostatné záväzky voči zamestnancom
63 549 €
2 %
1 %
Dlhodobé záväzky súčet
424 596 €
13 %
2 %
Ostatné dlhodobé záväzky
419 052 €
13 %
0 %
Záväzky zo sociálneho fondu
5 544 €
0 %
0 %
Dlhodobé rezervy
127 738 €
4 %
3 %
Zákonné rezervy
73 562 €
2 %
1 %
Ostatné rezervy
54 176 €
2 %
1 %
Rezervy súčet
125 358 €
4 %
3 %
Krátkodobé rezervy
125 358 €
4 %
2 %
Zákonné rezervy
92 951 €
3 %
0 %
Ostatné rezervy
32 407 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
1 708 216 €
30 %
16 %
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 343 158 €
79 %
88 %
Výnosy budúcich období krátkodobé
365 058 €
21 %
8 %
Vlastné imanie
740 639 €
13 %
47 %
Imanie a peňažné fondy
397 385 €
54 %
85 %
Základné imanie
397 385 €
54 %
85 %
Ostatné fondy zo zisku
134 146 €
18 %
0 %
Ostatné fondy
134 146 €
18 %
0 %
Zákonné rezervné fondy
92 056 €
12 %
8 %
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
92 056 €
12 %
8 %
Výsledok hospodárenia
75 460 €
10 %
-5 %
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
75 460 €
10 %
1 %
Kapitálové fondy súčet
41 592 €
6 %
2 %
Ostatné kapitálové fondy
41 592 €
6 %
2 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby