Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Technické služby mesta Prešov a.s.

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výnosy spolu
5 153 974 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 113 852 €
99 %
79 %
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 051 860 €
21 %
8 %
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
8 003 €
0 %
1 %
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 003 €
0 %
1 %
Tržby za vlastné výkony a tovar
59 796 €
1 %
79 %
Tržby za vlastné výrobky a služby
4 002 710 €
78 %
89 %
Tržby z predaja služieb
3 659 693 €
72 %
58 %
Tržby za vlastné výrobky
343 017 €
7 %
30 %
Aktivácia
2 757 €
0 %
1 %
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
-11 274 €
-0 %
0 %
Výnosy z finančnej činnosti
40 122 €
1 %
6 %
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
40 000 €
100 %
0 %
Ostatné finančné výnosy
122 €
0 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby