Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
363 001 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
277 703 €
77 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
277 703 €
100 %
100 %
Stavby
212 595 €
77 %
70 %
Pozemky
51 245 €
18 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 308 €
3 %
4 %
Dopravné prostriedky
6 556 €
2 %
1 %
Obežný majetok
85 155 €
23 %
13 %
Finančné účty súčet
76 191 €
89 %
91 %
Bankové účty
76 093 €
89 %
90 %
Ceniny
98 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
8 099 €
10 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
8 099 €
10 %
5 %
Ostatné pohľadávky
7 794 €
9 %
1 %
Iné pohľadávky
305 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
865 €
1 %
4 %
Materiál
865 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
143 €
0 %
0 %
Príjmy budúcich období
131 €
92 %
3 %
Náklady budúcich období
12 €
8 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby