Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmany Péter Gimnázium, Letomostie 3, Nové Zámky - Érsekújvár

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
280 817 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
278 633 €
99 %
99 %
Osobné náklady
233 644 €
84 %
80 %
Mzdové náklady
173 745 €
62 %
58 %
Sociálne poistenie
57 345 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
57 345 €
21 %
20 %
Sociálne náklady
2 554 €
1 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
2 554 €
1 %
2 %
Spotrebované nákupy
23 896 €
9 %
10 %
Spotreba energie
18 733 €
7 %
3 %
Spotreba materiálu
5 163 €
2 %
6 %
Služby
20 335 €
7 %
6 %
Ostatné služby
18 600 €
7 %
4 %
Cestovné
1 053 €
0 %
0 %
Náklady na reprezentáciu
347 €
0 %
0 %
Opravy a udržiavanie
335 €
0 %
2 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
483 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
483 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
275 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
275 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 184 €
1 %
1 %
Finančné náklady
1 136 €
52 %
7 %
Ostatné finančné náklady
1 136 €
52 %
7 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
1 048 €
48 %
93 %
Náklady z odvodu príjmov
1 033 €
47 %
88 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
15 €
1 %
6 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby