Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Materská škola Kalinčiakova 1, 920 01 Hlohovec

Spolu majetok
111 761 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
68 535 €
61 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
68 535 €
100 %
100 %
Stavby
65 992 €
96 %
82 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 543 €
4 %
3 %
Obežný majetok
43 054 €
39 %
8 %
Finančné účty súčet
42 885 €
100 %
87 %
Bankové účty
42 851 €
100 %
84 %
Výdavkový rozpočtový účet
34 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
169 €
0 %
6 %
Materiál
169 €
0 %
6 %
Časové rozlíšenie súčet
172 €
0 %
1 %
Náklady budúcich období
172 €
100 %
99 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby