Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

Náklady spolu
1 246 961 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 207 442 €
97 %
97 %
Osobné náklady
989 204 €
82 %
81 %
Mzdové náklady
711 169 €
59 %
59 %
Sociálne poistenie
256 583 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
256 583 €
21 %
20 %
Sociálne náklady
21 452 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
21 452 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
149 841 €
12 %
11 %
Spotreba energie
88 133 €
7 %
3 %
Spotreba materiálu
61 708 €
5 %
8 %
Služby
52 225 €
4 %
4 %
Ostatné služby
45 169 €
4 %
2 %
Opravy a udržiavanie
7 056 €
1 %
2 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
15 748 €
1 %
3 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 748 €
1 %
2 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 748 €
1 %
2 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
424 €
0 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
424 €
0 %
1 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
39 520 €
3 %
3 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
39 520 €
100 %
95 %
Náklady z odvodu príjmov
39 520 €
100 %
91 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby