Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nitriansky VÚC

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
247 179 831 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
VÚC
Vlastné zdroje
144 211 105 €
58 %
57 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
128 607 599 €
89 %
83 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
15 556 011 €
11 %
16 %
Príspevky prijaté na združenú výstavbu
34 238 €
0 %
0 %
Zdroje zo zisku
12 059 €
0 %
1 %
Zdroje z predaja majetku
1 197 €
0 %
0 %
Zo štátneho rozpočtu
100 079 369 €
40 %
40 %
Zo štátneho rozpočtu
97 531 452 €
97 %
93 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
2 176 747 €
2 %
5 %
Zahraničné granty a prostriedky poskytnuté na základe medzinárodných zmlúv
217 280 €
0 %
2 %
Rozpočtové prostriedky obcí a vyšších územných celkov na spolufinancovanie povstupových fondov
153 890 €
0 %
0 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
2 889 357 €
1 %
2 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
1 654 437 €
57 %
67 %
Iné zdroje
1 234 920 €
43 %
33 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby