Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnava

Aktuálny stav
5,3
z max. 6
Výborné
finančné
zdravie
Celkový dlh
5,2
Dlhová služba
5,4
Bilancia bežného účtu
4,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
Veľmi zlé
Zlé
Nedostatočné
Dostatočné
Dobré
Výborné
0
1
2
3
4
5
6
Trnava
priemer miest
Historický vývoj

Celkové skóre finančného zdravia obce / VÚC sa počíta ako vážený priemer zo skóre, ktoré dosiahla každá z jeho piatich zložiek - Celkový dlh, Dlhová služba, Bilancia bežného účtu, Záväzky po lehote splatnosti a Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti. Tieto zložky majú váhu postupne 30 %, 10 %, 30 %, 15 % a 15 %.

Poznámka: Na výpočet skóre týchto piatich zložiek finančného zdravia sa používa iný postup ako na výpočet pôvodných indikátorov, postup výpočtu je však odvodený od skóre indikátorov finančnej stability. Viac informácií možno nájsť v sekcii Metodika.

Trnava
priemer miest
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj, alebo kliknutím na ikonu rebríček za všetky samosprávy rovnakého typu (obce, mestá alebo VÚC). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať samosprávy alebo stĺpce.

Indikátory

Hlavné indikátory priemer miest
Celkový dlh 16,2 %
5,2
22,2 %
Dlhová služba 5,2 %
5,4
4,8 %
Bilancia bežného účtu 12,9 %
4,6
8,9 %
Záväzky po lehote splatnosti v pomere k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,2 %
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti k bežným príjmom 0,0 %
6,0
0,1 %
Indikátory na obyvateľa priemer miest
Základná bilancia na obyvateľa 6 € 17 €
Celkový dlh na obyvateľa 138 € 176 €
Čistý majetok na obyvateľa 2 955 € 2 814 €
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa 74 € 37 €
Ostatné indikátory priemer miest
Základná bilancia 0,6 %
3,1
1,9 %
Intenzita investovania 12,3 %
4,9
6,9 %
Čistý majetok 347,4 %
3,5
356,5 %
Okamžitá likvidita 226,6 %
6,0
228,4 %
Pohotová likvidita 262,1 %
5,2
263,7 %
Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom 7,9 %
5,6
12,7 %

Vstupné údaje

Príjmy a výdavky
Príjmy bežného rozpočtu 60 123 086 €
Príjmy kapitálového rozpočtu 1 650 573 €
Výdavky bežného rozpočtu 52 357 867 €
Výdavky kapitálového rozpočtu 9 029 813 €
Záväzky a pohľadávky
Záväzky po lehote splatnosti 0 €
Záväzky neuhradené 60 a viac dní po lehote splatnosti 0 €
Krátkodobé pohľadávky 2 548 328 €
Dlhodobé záväzky 4 502 532 €
Krátkodobé záväzky 7 172 729 €
Úvery a účty
Celkový dlh podľa definície v zákone 8 998 898 €
Bankové úvery a výpomoci 9 007 969 €
Úvery od ŠFRB 4 387 956 €
Výdavky na splácanie istiny 2 163 399 €
Úrokové splátky 187 861 €
Finančné účty 16 254 940 €
Neobežný majetok 185 523 135 €
Ostatné
Počet obyvateľov k začiatku roka 65 207
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie 4 819 338 €

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby