Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Trnava

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
74 539 425 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vzdelávanie
27 437 020 €
37 %
37 %
Predprimárne a primárne vzdelávanie
12 045 625 €
44 %
42 %
Sekundárne vzdelávanie
6 622 936 €
24 %
26 %
Vedľajšie služby v školstve
4 400 690 €
16 %
14 %
Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne
4 367 769 €
16 %
18 %
Všeobecné verejné služby
12 156 946 €
16 %
17 %
Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy
9 568 470 €
79 %
78 %
Transakcie verejného dlhu
2 351 260 €
19 %
17 %
Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
133 136 €
1 %
1 %
Všeobecné služby
104 079 €
1 %
2 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
8 515 030 €
11 %
9 %
Rekreačné a športové služby
5 652 094 €
66 %
47 %
Kultúrne služby
2 542 538 €
30 %
45 %
Vysielacie a vydavateľské služby
161 943 €
2 %
2 %
Náboženské a iné spoločenské služby
128 257 €
2 %
3 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované
30 199 €
0 %
3 %
Sociálne zabezpečenie
7 510 687 €
10 %
6 %
Staroba
7 188 527 €
96 %
76 %
Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
179 261 €
2 %
12 %
Rodina a deti
105 037 €
1 %
6 %
Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie
25 532 €
0 %
6 %
Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
12 331 €
0 %
1 %
Bývanie
0 €
0 %
0 %
Ekonomická oblasť
6 129 226 €
8 %
14 %
Doprava
4 791 207 €
78 %
84 %
Ťažba, výroba a výstavba
1 194 697 €
19 %
8 %
Iné odvetvia
75 366 €
1 %
2 %
Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť
67 957 €
1 %
3 %
Ochrana životného prostredia
5 749 813 €
8 %
8 %
Nakladanie s odpadmi
4 306 842 €
75 %
85 %
Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná
1 440 529 €
25 %
9 %
Znižovanie znečisťovania
2 442 €
0 %
2 %
Bývanie a občianska vybavenosť
5 100 525 €
7 %
8 %
Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované
2 519 497 €
49 %
16 %
Rozvoj obcí
1 581 755 €
31 %
56 %
Verejné osvetlenie
999 274 €
20 %
16 %
Verejný poriadok a bezpečnosť
1 930 359 €
3 %
3 %
Policajné služby
1 909 211 €
99 %
95 %
Ochrana pred požiarmi
21 148 €
1 %
5 %
Obrana
9 818 €
0 %
0 %
Civilná ochrana
9 818 €
100 %
99 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby