Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Banská Bystrica

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
84 454 022 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Vlastné zdroje
58 032 328 €
69 %
62 %
Vlastné príjmy obcí a VÚC, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a ostatných subjektov verejnej správy (napr. miestne dane a poplatky)
54 397 804 €
94 %
92 %
Iné zdroje vyššie neuvedené
1 912 462 €
3 %
6 %
Zdroje z predaja majetku
886 763 €
2 %
1 %
Zdroje zo zisku
622 775 €
1 %
0 %
Dotácie poskytnuté zo štátneho fondu
212 525 €
0 %
1 %
Zo štátneho rozpočtu
22 003 765 €
26 %
31 %
Zo štátneho rozpočtu
20 725 387 €
94 %
91 %
Zdroje z predchádzajúcich rokov
1 278 377 €
6 %
9 %
Iné zdroje a vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy
3 258 583 €
4 %
4 %
Vybrané finančné prostriedky a ostatné príjmy (používajú obce, VÚC a ich organizácie)
2 034 623 €
62 %
60 %
Iné zdroje
1 223 960 €
38 %
40 %
Bankové úvery
1 159 345 €
1 %
3 %
Bankové úvery bez štátnej záruky
1 159 345 €
100 %
94 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby