Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
14 092 369 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
mestských častí
Granty a transfery
5 463 938 €
39 %
33 %
Tuzemské bežné granty a transfery
5 386 781 €
99 %
99 %
Tuzemské kapitálové granty a transfery
77 157 €
1 %
0 %
Daňové príjmy
5 439 324 €
39 %
45 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
3 778 140 €
69 %
62 %
Dane z majetku
1 188 139 €
22 %
31 %
Dane za tovary a služby
473 045 €
9 %
7 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 546 800 €
11 %
3 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
1 546 800 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
1 015 326 €
7 %
11 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
600 796 €
59 %
49 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
360 397 €
35 %
34 %
Iné nedaňové príjmy
30 392 €
3 %
12 %
Kapitálové príjmy
23 742 €
2 %
5 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
626 981 €
4 %
7 %
Z ostatných finančných operácií
626 981 €
100 %
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby