Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Bratislava - Vrakuňa

Finančné zdravie
4,6
z max. 6
Dobré
Celkový dlh
4,6
Dlhová služba
5,6
Bilancia bežného účtu
2,8
Záväzky po splatnosti k príjmom
6,0
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0
0 - najhoršie
najlepšie - 6
Príjmy14,1 mil. €
Granty a transfery
38,8 %
Daňové príjmy
38,6 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
11,0 %
Nedaňové príjmy
7,2 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
4,4 %
Bratislava - Vrakuňa
priemer mestských častí
Výdavky13,2 mil. €
Vzdelávanie
57,5 %
Všeobecné verejné služby
20,4 %
Bývanie a občianska vybavenosť
7,9 %
Ochrana životného prostredia
7,2 %
Sociálne zabezpečenie
2,6 %
Ekonomická oblasť
1,8 %
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1,3 %
Obrana
1,1 %
Zdravotníctvo inde neklasifikované
0,2 %
Bratislava - Vrakuňa
priemer mestských častí
Ohodnoťte Vašu spokojnosť
Bývate v tejto mestskej časti?
Hodnotiť    Komentovať
2,2
Celkové hodnotenie
2,7
Majetok
cesty, verejný priestor a budovy
1,8
Služby
čistota, odpad, verejný poriadok, energie, doprava
2,2
Úroveň správy
hospodárenie, miestne dane a poplatky, informovanie a plánovanie, prenesené kompetencie
6 hodnotení
Predstavitelia samosprávy
Martin Kuruc

nezávislý kandidát

starosta od 15.11.2014
História >
Základné informácie
Štatút:mestská časť
Okres:Bratislava II
Kraj:Bratislavský kraj
E-mail:vrakuna@vrakuna.sk
Počet obyvateľov

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby