Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
27 265 162 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
miest
Granty a transfery
8 514 521 €
31 %
31 %
Tuzemské bežné granty a transfery
8 514 521 €
100 %
99 %
Daňové príjmy
8 366 280 €
31 %
48 %
Dane z príjmov a kapitálového majetku
7 229 625 €
86 %
74 %
Dane z majetku
579 640 €
7 %
17 %
Dane za tovary a služby
557 014 €
7 %
9 %
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 473 933 €
20 %
4 %
Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci
5 473 933 €
100 %
100 %
Nedaňové príjmy
2 900 691 €
11 %
10 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
1 084 737 €
37 %
52 %
Kapitálové príjmy
989 474 €
34 %
9 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
763 381 €
26 %
29 %
Iné nedaňové príjmy
63 100 €
2 %
10 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
2 009 737 €
7 %
8 %
Z ostatných finančných operácií
2 009 737 €
100 %
98 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby