Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Levoča

Kliknutím na ikonu si môžete zobraziť rebríček za všetky organizácie z rovnakého odvetvia (napríklad zdravotníctvo, vzdelávanie, priemysel, ...). Rebríček sa následne dá upravovať, napríklad pridávať odvetvia alebo stĺpce.
Pridať / odstrániť stĺpce
názov
typ
organizácie
odvetvie
výnosy
rozdiel
výnosov
a nákladov
vlastnícky
podiel
príspevková organizácia
Dodávka, čistenie a odvod vody a odpadov
3,3 mil. €
110,4 tis. €
100 %
dcérska spoločnosť
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
2,1 mil. €
24,3 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,5 mil. €
-5,1 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,2 mil. €
1,0 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
3,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
1,1 mil. €
-295 
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
483,9 tis. €
-11,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
386,4 tis. €
15,0 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
384,7 tis. €
-707 
100 %
príspevková organizácia
Umenie, zábava a rekreácia
372,4 tis. €
-6,8 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
337,1 tis. €
-1,2 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
240,8 tis. €
-1,4 tis. €
100 %
rozpočtová organizácia
Vzdelávanie
219,3 tis. €
413 
100 %
dcérska spoločnosť
Stavebníctvo
208,6 tis. €
-280 
100 %

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby